vapaus

Ylioppilaalle lahjaksi taloustaito – yli 20 000 nuorta saa lakin

Koulutien päätökseen saaneiden elämä on polun alussa. Kuluva vuosi on monelle opiskelijalle ollut poikkeuksellinen. Covid-pandemia ei ole pelkästään uhannut suomalaisten terveyttä, vaan monen talous on ollut vaakalaudalla rajoitusten, lomautusten ja irtisanomisten vaikutuksesta. Yksi tärkeimmistä opeista ja elämäntaidoista nuorelle jatkoon ovat taloustaidot. Anna tuoreelle ylioppilaalle lahjaksi taloudellinen hyvinvointi.

Taloudellinen hyvinvointi on noussut yhdeksi merkittäväksi kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukijalaksi. Talousosaaminen ei pelkästään ehkäisee ylivelkaantumista ja tuota hyvinvointia nuorelle itselleen vaan siitä hyötyy koko kansantalous, kuten Suomen Pankin talousosaamishankkeessa tuodaan esille. 

Motivaatio löytyy unelmista

Säästäminen koetaan kuitenkin monen tutkimuksen mukaan rajoittavaksi. Miten voimme motivoida nuoria kiinnostumaan ja ottamaan oman talouden haltuun?

Kiinnostus omaa taloutta kohtaan saattaa löytyä unelmista. Jollekin joku suuri hankinta voi motivoida säästämään, toisen haave opiskeluista ulkomailla saattaa innostaa hakemaan tuloja kesätöillä. 

Säästäminen säästämisen takia ei kiinnosta nuoria eikä myöskään monia aikuisiakaan. Onkin hyvä pohtia mitä säästämisellä tavoitellaan? Jokainen meistä tietää, että säästäminen on tärkeä taito, joka tuo taloudellista turvaa. 

Vetoapua säästämiseen

Voisiko säästämistä helpottaa? Onko olemassa mekanismeja, joista voisi saada vetoapua säästämiseen? 

Sijoittaminen on nimenomaan tätä. Monet saattavat kiinnostua omasta taloudesta, kun oppii sijoittamisen mahdollisuuksista ja korkoa korolle ilmiöstä. Sijoittaminen suojaa rahaa inflaation vaikutuksesta ja kaupan päälle se tuottaa lisää rahaa sijoittajalle.

Nuori hyötyy korkoa korolle -ilmiöstä

Korkoa korolle -ilmiön ymmärtäminen on monelle sijoittajalle käänteentekevää. Korkoa koron avulla raha tekee työtä sijoittajan puolesta. Mitä kauemmin mekaniikan antaa vaikuttaa, sen paremmin se sijoittajaa palkitsee.

Kun haastatteluissa kysytään sijoittajilta “Mitä olisit tehnyt toisin?”, he usein vastaavat, että olisivat aloittaneet sijoittamisen aiemmin. Olisipa heillä jo nuorena ollut ymmärrystä sijoittamisesta ja sen mahdollisuuksista. 

Pienikin raha voi siis tuoda merkittävää tuottoa pitkällä aikavälillä. Nuoren etu onkin se, että hänellä on aikaa enemmän kuin monella muulla.

Anna ylioppilaalle lahjaksi taloudellinen hyvinvointi

Varhainen talousosaaminen antaa valmiuksia varautua tulevaisuuden muutoksiin ja kriiseihin. Siten talousosaaminen saattaa suojata nuorta myös tulevaisuuden mahdollisilta henkisiltä taakoilta.

Nyt nuori kääntää uuden sivun elämässään ja tie vie kohti unelmia. Anna tuoreelle ylioppilaalle lahjaksi se kaikkein tärkein, taloudellisen hyvinvoinnin taito, joka kantaa elämässä eteenpäin.