Vuodenvaihteen verovinkit


Nyt on se aika vuodesta, kun kannattaa käydä viimeistään omat veroasiat läpi! Verot ovat yksi isoimmista kulueristä mitä palkastamme lähtee ja ne kannattaa optimoida, jottei maksa turhasta.

Tekemällä vähennykset vielä ennen vuodenvaihdetta, voit säästää pitkän pennin ja vaikuttaa siihen, milloin rahat ovat käytössäsi. Mitä veroilmoituksessa sitten voi ja kannattaa pääomatuloista vähentää? Nappaa ROI:n verovinkit talteen!

1. Saat pienet luovutusvoitot verovapaasti

Onko salkussasi voitollisia osakkeita tai rahastoja, joiden myymistä olet harkinnut? Tai haluatko muuten vaan kotiuttaa voittojasi? Nyt on viimeinen hetki realisoida osakkeet, jos haluat hyödyntää alle 1 000 euron myyntihintojen verovapaus.

Voit myydä salkkusi voitollisia osakkeita alle 1 000 eurolla ilman, että myyntivoitosta menee veroa. Myyntivoittojen määrällä ei ole merkitystä, kunhan myyntihinta on alle 1000 euroa.

Voit siis joka vuosi saada alle 1 000 eurolla luovutusvoittoja täysin verovapaasti!

2. Hyödynnä luovutustappiot

Kurssit nousee ja laskee. Osakkeiden arvonvaihtelu on normaalia ja jos sijoituksistasi on syntynyt tappiota viimeisen vuoden aikana, voi luovutustappiot onneksi vähentää voitoista. Joskus on järkevää myydä pois tappiollisia sijoituksia vaihtaaksesi parempiin sijoituksiin.

Jos sinulla siis on sekä voitollisia että tappiollisia osakkeita salkussasi, voit kuitat tappiot ja voitot keskenään. Voit hyödyntää hyödyntää tappiot myymällä voitollisia osakkeita. Luovutustappiot on mahdollista vähentää viimeisen viiden vuoden aikana.

Kaikkia tappioita ei välttämättä pysty vähentämään luovutusvoitoista. Tässä tilanteessa tappiot voi vähentää muista pääomatuloista, kuten asuntosijoittamisella saaduista vuokratuloista. Jos siis salkussasi on tappiollinen sijoitus ja sinulla sattuu olemaan muita pääomatuloja, voit pienentää maksettavia pääomaveroja, eli optimoida verotusta.

3. Vähennä myös muut tulonhankkimisesta aiheutuneet kulut

Voit vähentää verotuksessa pääomatuloista kaikki sijoittamiseen ja tulonhankkimiseen liittyvät kulut. Tällaisia ovat esimerkiksi sijoituskirjallisuus ja valmennukset sekä välityspalkkiot tai kaupankäyntialustojen maksut. kulujen omavastuuosuus on 50€. Myös ROI-sovelluksen jäsenyyden voi vähentää näistä! 

4. Muista hankintameno-olettama

Hankintameno-olettamaa voi käyttää luovutusvoittojen laskemiseen todellisen hankintahinnan sijaan. Hankintameno-olettama hyödyttää sijoittajaa, jonka sijoitus on vähintään viisinkertaistunut alle 10 vuodessa tai vähintään kaksinkertaistunut yli 10 vuodessa.

Hankintameno-olettaman suuruus on siis aina riippuvainen omistusajasta. Alle 10 vuotta omistetulle omaisuudelle hankintameno-olettama on 20 % myyntihinnasta ja yli 10 vuotta omistetun omaisuuden hankintameno-olettama on 40 %.

Jos olet ostanut 10 vuotta sitten 10 000€ sijoituksen, jonka arvo on nyt 100 000€, saat vähentää erotuksesta 40%. Et siis maksa veroa koko 90 000 eurosta vaan vain 60 000. Säästät tällöin yli 10 000 euroa. Hankintameno-olettamaa voi hyödyntää esimerkiksi silloin, kun olet myymässä yritystäsi.

Muistutuksena: Jos verotuksessa käyttää hankintameno-olettamaa, ei omaisuuden myyntihinnasta voi vähentää omaisuuden ostamisesta tai myymisestä syntyneitä kuluja, kuten välityspalkkioita.

5. Vähennä asuntolainojen korkokulut

Pääomatuloista voi vähentää niin oman asunnon korot kuin sijoitusasunnon korot. 

Jos laina on otettu oman asunnon hankintaa tai peruskorjausta varten, voit vähentää 65% asuntolainan korosta verotuksessa. Osuus laskee aina hiukan seuraavana vuonna. Voit katsoa prosenttiosuudet täältä.

Jos laina on otettu sijoitusasunnon hankkimista varten, korot voi vähentää verotuksessa kokonaan. Jos pääomatuloja ei ole tai niitä on vähemmän kuin vähennettäviä korkoja, syntyy alijäämä. Tästä alijäämästä 30 % luetaan alijäämähyvitykseksi, joka vähennetään ansiotulojesi veroista. Molemmat vähennykset lasketaan automaattisesti.

Myös muut vähennykset, kuten ansiotuloista vähennettävä kotitalousvähennys, kannattaa optimoida ennen vuoden vaihdetta.

Jos sinulla on joulusiivous varattuna ja maksun eräpäivä on vasta tammikuussa, kotitalousvähennys menee tällöin ensi vuodelle. Jos kotitalousvähennyksen omavastuuosuus ei täyty tänä vuonna ja tiedät, että seuraavalle vuodelle on tulossa vaikka isompi remontti, kannattaa lasku maksaa vasta tuolloin tammikuussa.

Lisäksi tänä vuonna myös suojamaskeista on mahdollista saada vähennyksiä. Lisätietoa vähennyksistä saat suoraan verottajalta Vero.fi sivuilta. 

  

ROI sovellukseen on tulossa vuonna 2021 useita verojen maksuun liittyviä ohjelmia. Lataa sovellus täältä ja tutustu jo muihin olemassa oleviin sisältöihin!