Ohjelma

Vastuullinen
sijoittaminen

4 viikon ohjelma

Mitä kaikkea ohjelmassa käydään läpi?

  • VASTUULLISUUS JA TUOTTO – Ensimmäisellä viikolla puhutaan siitä, miten vastuullisilla sijoitusvalinnoilla voi tehdä itselleen lisää rahaa. Käymme läpi sijoittamisen megatrendejä ja puhumme vastuullisuuden positiivisesta vaikutuksesta sijoittamisen riskeihin.
  • VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN MENETELMÄT – Toisella viikolla syvennytään vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin: miten pörssissä voi sijoittaa vastuullisesti? Käydään läpi, minkälaisia vastuullisuuden menetelmiä on olemassa, miten niitä voi hyödyntää sijoittamisessa ja mitkä termit ovat tärkeitä vastuullisia sijoituspäätöksiä tehdessä.
  • ESG ANALYYSI – Kolmannella viikolla opit tekemään sinulle kiinnostavasta sijoitustuotteesta ESG-analyysin. Tunnistat, mitkä asiat ovat vastuullisuuden näkökulmasta tärkeitä ja vaikuttavat positiivisesti sijoitustuotteen tuotto-odotukseen ja mitkä eivät.
  • VASTUULLINEN SIJOITUSSTRATEGIA – Neljännellä viikolla sinulla on kaikki ne tiedot ja taidot, joilla voit harjoittaa vastuullisuutta sijoitusstrategiassasi. Viikon jälkeen pystyt arvioimaan sijoituskohteiden houkuttelevuutta vastuullisuusnäkökulmasta.
  • VIIKKOTEHTÄVÄT JA VISAT – Ohjelma sisältää myös viikottaisia tehtäviä ja visoja, joilla testaat omaa oppimistasi. Tavoite on, että kurssin käytyäsi sinulla on oma vastuullinen sijoitusstrategia ja osaat sijoittaa vastuullisesti.

Hanna Silvola

KTT Hanna Silvola tutkii ja opettaa vastuullista sijoittamista Hankenilla ja liikkeenjohdon koulutusohjelmissa. Silvolan tutkimusalueisiin kuuluvat yritysvastuun mittaaminen, raportointi, varmentaminen ja tulkinta osana taloudellista informaatiota ja päätöksentekoa.

Aloittaminen on helppoa, Introvideo ohjaa sinut ohjelman pariin ja selkeyttää tulevien viikkojen sisältöä. Voit aloittaa ohjelman heti ostotapahtuman jälkeen. ROI ohjelmat sopivat niin aloitteleville kuin jo pidemmälle ehtineille sijoittajille.