Sijoittamisen riskit

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä, mutta niin liittyy moneen muuhunkin asiaan, esimerkiksi autoiluun tai liikkumiseen yleisesti. Jos sijoitat pitkällä aikavälillä, kuten esimerkiksi yli 20 vuoden aikahorisontilla, sinulle sopivat tuotteet ovat luultavimmin erilaisia, kuin silloin, jos aikahorisontti on esimerkiksi kolme vuotta.  Sijoittamisen riskit ovat erilaiset.

 

Kuvassa on kuvattu kaksi eri riskitasograafia. Ensimmäisessä graafissa on kuvattu 30 vuoden tuotto-odotus matalariskiselle sijoitustuotteelle. Toisessa graafissa on kuvattu 30 vuoden tuotto-odotus keskiarvoisen riskitason tuotteelle. Graafeista selviää, että keskiarvoisen riskitason tuotteen pidemmän aikavälin tuotto-odotus on korkeampi kuin matalan riskitason tuotteen.

Mitä matala riski tarkoittaa?

Matalariskinen sijoitustuote ei ole täysin riskitön. Matalariskisessä tuotteessa yksinkertaisesti riski, että menetät rahasi on pienempi. Kääntöpuolena tällaisen tuotteen tuottopotentiaali on myös rajattu.

Mikä tekee sijoitustuotteesta matalariskisen?

Sijoitustermein, kun puhutaan volatiliteetistä, puhutaan sijoitustuotteen arvon keskihajonnasta. Volatiliteettiä mitataan useimmiten 12 kuukauden ajalta.

Jos volatiliteetti on korkea, se tarkoittaa, että vuoden aikana tuotteen arvo on vaihdellut paljon. Matalariskisen tuotteen arvon keskihajonta on pienempää. Siten usein matala riski ja matala tuotto-odotus kulkevat käsi kädessä.

Mitä tapahtuu, jos sijoitat matalariskiseen tuotteeseen ja aikahorisonttisi sijoitukselle on 20+ vuotta? 

Oikeastaan mikään yllä mainittu ei muutu. Koska tuotteen riskiprofiili on matala, on myös tuotto-odotus pidemmällä aikavälillä niin ikään matalampi. Siten, matalariskiseen tuotteeseen pitkällä aikavälillä sijoittaminen rajaa sinun tuottomahdollisuuksia. Se on riskin vaihtoehtoiskustannus, joka yleensä jätetään mainitsematta.

Mitä korkeampi riski sitten tarkoittaa? 

Sitä, että arvonmuutoksen keskihajonta 12 kuukauden aikana on suurempaa. Riski sille, että menetät rahaa lyhyellä aikavälillä kasvaa. Pidemmällä aikavälillä voit kuitenkin saada vastaavasti suurempaa tuottoa sijoituksillesi. 

Voit tutustua korko- ja osakesijoituksen rahan menettämisen riskin vertailuun täältä.

Mitä muuta minun tulisi tietää riskeistä?

Sijoittamisen riskit kuvataan usein riskitasolla. Riski ei kasva yhdeltä tasolta seuraavalle tasolle lineaarisesti. Riskisi ei esimerkiksi tuplaannu, jos valitset ensimmäisen (1) tason sijaan toisen (2) tason riskituotteen. 1 ja 2 tason riskin muutos ei myöskään ole samanlainen kuin esimerkiksi 4 ja 5 tason. 

Matalan riskin tuotteita ovat esimerkiksi korkorahastot. Korkorahastoihin sijoittaessasi raha lainataan eteenpäin esimerkiksi pankilta lainaa hakeville yhtiöille. Tällaisella rahastolla saat sijoitetulle pääomallesi tuottoa koroista, joita lainan saaneet yhtiöt maksavat lainan myöntäjälle. Korkorahastot yleensä uudelleen sijoittavat kertyneet korot ja siten pääset käsiksi korkoa korolle ilmiöön. 

sijoittamisen riskit riskitaso

Korkeampaa riskiä edustavat osakepohjaiset rahastot. Tällaiseen rahastoon sijoittaessasi omistat palan useampaa yhtiötä. Saat tuottoa sijoitetulle pääomallesi osinkojen muodossa ja rahastoa myydessäsi mahdollisesta arvonnoususta. Koska suurin osa rahastoista uudelleen sijoittaa kertyneet osingot, pääset jälleen kerran käsiksi korkoa korolle ilmiöön.


Sijoittamista voi tehdä monella tavalla, mutta historialliseen kehitykseen viitaten, mitä pidemmän ajan pidät pääomasi sijoituksissa, sen suurempi mahdollisuus sinulla on saada tuottoa sijoitetulle pääomallesi. Sen vuoksi me ROI:lla keskitymme pitkän aikavälin sijoittamiseen.

Vertaile erilaisia tuotto-odotuksia hyödyntäen ROI laskuria.