Opi sijoittamaan ammattilaisen kanssa!

Vältä turhat virheet ja aloita itsevarmasti Jarkko Ahon johdolla

Haluatko ROI:n käyttöön
koulussanne tai yrityksessänne

Koulut alk. 209€/kk

Yritykset alk. 59€/kk

Ota yhteyttä:
[email protected]
p. 040 568 9950

Janna Lampinen, ROI myyntijohtaja

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

ROI Financial technologies OY tietosuoja ja rekisteriseloste

Tietosuoja ja rekisteriseloste on laadittu 17.9.2019 ja päivitetty 1.3.2021.

1. Rekisterinpitäjä

 • Nimi: ROI Financial Technologies Oy (2954845-9)
 • Osoite: ℅ A GRID Otakaari 5, 02150 Espoo
 • Yhteystiedot: roi(at)roi-app.com, 050 340 9808

2. Tietosuojavastaava

 • Nimi: Ida Mänty
 • Osoite: ℅ A GRID Otakaari 5, 02150 Espoo
 • Yhteystiedot: roi(at)roi-app.com, +358 40747 4540

3. Rekisterin nimi

 • Asiakasrekisteri
 • Mobiilisovelluksen käyttäjärekisteri
 • ROI shop
 • ROI markkinointirekisteri
 • Yritysasiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasviestintään ja ROI-palvelun käyttökokemuksen parantamiseen. Lisäksi tietoja käytetään markkinointitarkoituksiin. Lähetämme suostumuksen perusteella sähköisiä suoramarkkinointiviestejä.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteriin rekisteröidään kuluttaja-asiakkaiden osalta tietoa, enintään etunimi, sukunimi, osoitetiedot, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Kerättävä tieto riippuu asiakkaan ostotavasta. Käytämme palvelun ostoon Woocommercea ja tieto kerätään tämän palvelun kautta.

Mobiilisovelluksen käyttäjärekisteriin kerätään sähköpostiosoite käyttäjän luodessaan itselleen käyttäjätilin. Käyttäjätili on käyttäjälle valinnainen, eli palvelun käyttö ei vaadi tiedon luovuttamista. Tieto tallentuu Intercom palveluun, jota hyödynnämme asiakkaan kanssa käytäviin keskusteluihin. 

ROI shop rekisteriin kerätään etunimi, sukunimi ja puhelinnumero sovelluksen latauslinkin toimitusta varten yritysasiakkaille ja kampanjakulutusasiakkaille. Tieto tallentuu ROI:n omaan tietokantaan.

ROI markkinointirekisteriin kerätään sähköpostiosoite ja etunimi. Hyödynnämme markkinoinnissa Mailchimp sähköpostin lähetyspalvelua.

Yritysasiakasrekisteriin kerätään yrityksen nimi, Y-tunnus, yhteyshenkilön nimi, titteli ja osoite- ja laskutustiedot, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet. Asiakkaan antamat markkinointiluvat/kiellot sähköiseen suoramarkkinointiin. Asiakkaan antamat profilointitiedot sekä asiakassuhdetta ja palvelujen käyttöä koskevat tiedot (esim. palautteet, sekä palveluiden hankintaan tai yrityksen strategiaan liittyvät tiedot). Käytämme CRM ohjelmana Hubspot palvelua.

 6. Säännönmukaiset tietolähteet

Nimi- ja muiden yhteystietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun yhteyteen ROI:hin. Keräämme tietoja sopimuksenteon yhteydessä, rekisteröityessäsi tai kun käytät ROI:n palveluja. Keräämme siis henkilötiedot pääasiassa asiakkailta itseltään. 

Seuraamme myös evästeitä ja käynti ROI sivuilla jättää jäljen, IP-osoitteen. Voimme myös kerätä henkilötietoja julkisesti saatavilla olevista ja viranomaislähteistä. Pääosin lähteistä, jotka löydämme hakukone-etsinnän avulla (Google), kuten Patentti- ja rekisterihallitus. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin. Tietoja saatetaan luovuttaa IT-tuesta vastaavalle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Voimme käyttää henkilötietojesi käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy henkilötietoihisi EU-/ETA-alueen ulkopuolelta, kuten Yhdysvalloista. Huolehdimme siirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Siirrämme kaikissa tilanteissa henkilötietojasi EU-/ETA-alueen ulkopuolelle ainoastaan jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

 • Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso; tai
 • Henkilötietoja voidaan siirtää EU-/ETA-alueen ulkopuolelle palvelun tarjoamisen mahdollistamiseksi. Valitut toimijat, jotka siirtävät henkilötietodataa EU-/ETA-alueen ulkopuolelle, ovat mukana Euroopan komission hyväksymässä Privacy Shield-järjestelyssä.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta palvelukokonaisuuden mahdollistamiseksi myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle seuraaville tahoille: 

 • Mailchimp sähköpostimarkkinointiohjelma. Mailchimp on sitoutunut EU:n Privacy Shield standardiin. Lue lisää: https://mailchimp.com/help/about-mailchimp-the-eu-swiss-privacy-shield-and-the-gdpr/ 
 • Google Forms kyselylomakkeet
 • Intercom -viestipalvelu. Lue miten Intercom on sitoutunut EU:n tietosuojadirektiiviin:  https://www.intercom.com/help/en/articles/1385437-how-intercom-complies-with-gdpr
 • Google tietokanta (pilvipalvelu)
 • Facebook pixel, SDK (kuten in-app ostot ja automaattiset tapahtumat)
 • HubSpot CRM
 • Twilio tekstiviestin toimitus
 • Firebase (kuten lataukset, sovelluksen kaatumistiedot)

9. Rekisterin suojauksen periaatteet ja henkilötietojen säilytysaika

Rekisteri on suojattu ulkoisilta tunkeutumisilta käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Näihin tietokantoihin pääsevät vain ne, joilla siihen on työnsä puolesta oikeus ja tarvittavat salasanat. 

Rekisteriin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettu käyttämään vain ennalta määrätyt yrityksen työntekijät. Rekisteriin sisäänpääsyn mahdollistava käyttäjätunnus ja salasana vaihdetaan ainakin kaksi (2) kertaa vuodessa.

Yritys antaa käyttöoikeuden tarpeellisuuden perusteella, tarkistaa käyttöoikeudet neljännesvuosittain ja lopettaa käyttöoikeuden 24 tunnin kuluessa työntekijän irtisanomisesta.

10. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään siihen asti, kun sähköistä markkinointiviestintää koskeva tilaus on aktiivinen. Peruuttaessasi tilauksesi poistamme tähän tarkoitukseen käsitellyt henkilötiedot. Verkkosivustomme asettamat markkinointievästeet säilyvät käyttäjän päätelaitteella kullekin evästeelle määritetyn säilymisajan, ellet poista evästeitä selainasetuksista. Jos et erikseen poista evästeitä, istuntokohtaiset evästeet poistuvat automaattisesti istunnon päättyessä, muiden tähän tarkoitukseen käyttämiemme evästeiden säilyessä pidempään.

Henkilötietoja säilytetään ROI–palvelun käytön ajan, jonka päättymisen jälkeen tarpeettomat henkilötiedot poistetaan. Tämän lisäksi voimme kuitenkin säilyttää välttämättömiä henkilötietoja pidempään, jos se on tarpeellista oikeusvaateen hallinnoimiseen ja puolustamiseen liittyen tai lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi.

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. 

11. Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tietonsa, jotka ovat asiakasrekisterissä. Rekisteritietojen saamiseksi tarkoitettu pyyntö tulee tehdä ROI:n kirjallisesti. Pyyntö osoitetaan tietosuojavastaavallemme. Vastauksen yhteydessä rekisteröidylle ilmoitetaan myös mistä tiedot ovat peräisin, niiden käyttötarkoitus ja tieto siitä, mihin tietoja mahdollisesti luovutetaan. Asiakkaan tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset yksilöintitietonsa.

Henkilötietoja koskeva pyyntö lähetetään osoitteeseen:

ROI Financial Technologies Oy, ℅ A GRID Otakaari 5, 02150 Espoo

Tiedusteluissa on oltava mukana kopio voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksesta.

12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevan virheellisen tiedon korjaamista, joka on asiakasrekisterissä. Rekisteritietojen korjaamista koskeva pyyntö tulee tehdä ROI Financial Technologies Oy:lle sähköpostitse. Pyyntö osoitetaan rekisterissä annettuun sähköpostiosoitteeseen. Asiakkaan tulee esittää korjaamista koskevassa pyynnössään tiedon etsimiseen tarpeelliset yksilöintitietonsa sekä muutokset, joita hän vaatii tehtäväksi.

Mikäli virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai muutoin vanhentunut tieto havaitaan henkilökunnan tai automatisoidun tarkastuksen kautta oma-aloitteisesti, tällainen tieto oikaistaan tai poistetaan välittömästi.

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on lain sallimin tavoin oikeus pyytää häntä koskeva henkilötieto poistettavaksi asiakasrekisteristä. Rekisteritietojen poistamista koskeva vaatimus tulee tehdä ROI Financial Technologies Oy:lle kirjallisesti postise.  Vastaavasti rekisteröidyillä on oikeus saada tietoja henkilötietojensa käsittelystä (tiedot ilmenevät tästä tietosuojaselosteesta), tarvittaessa rajoittaa tietojensa käsittelyä, mahdollisuus siirtää tietonsa järjestelmästä toiseen (jos vaihtoehtoisia järjestelmiä on olemassa), vastustaa tietojensa käsittelyä ja olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi. Vaatimukset ja pyynnöt osoitetaan tietosuojavastaajalle.

 

Jos olet sitä mieltä, että olemme käsitelleet henkilötietojasi vastoin tietosuojalainsäädäntöä, voit halutessasi tehdä vali- tuksen tietosuojaviranomaiselle. Katso lisätietoja seuraavilta si- vuilta: www.tietosuoja.fi.

 

Tietojen rajoittaminen voi vaikuttaa yhtiön kyvykkyyteen tarjota palveluitaan käyttäjälle. 

 

Lataa ROI-sovellus puhelimeesi ja kokeile veloituksetta!

6 aihetta veloituksetta

Lähetämme ohjelman sinulle sähköpostilla.

Näin aloitat sijoittamisen-ohjelma

Hyväksymällä tilaat uutiskirjeemme.