Moderni ROI sovellus tuo digitaalisen talousopetuksen lukioihin ja ammattikouluihin

Muuttuneessa toimintaympäristössä tarve taloustaitojen opetukselle tulee nuorilta
Taloushuolet ja niistä syntyvät haasteet ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä. Nykyinen hallitusohjelma on nostanut erikseen esiin kotitalouksien ylivelkaantumisen ongelman, jonka piirissä on myös moni nuori.

Yhteiskuntamme on muuttunut hektisemmäksi ja maksuvaihtoehdoiksi on tullut nopeita kulutus- ja luottovaihtoehtoja, joissa rahan virtuaalisuus vaikeuttaa arvon hahmottamista. Erityisesti nuoret ovat rahataitojen tarpeessa, sillä rahan kokemus on heille lähes täysin virtuaalinen.

Nuoret ovat itse yhä aktiivisempia ja tunnistavat rahataitojen opettamisen riittämättömyyden. TATin tekemässä tutkimuksessä 90%(TAT vastanneista nuorista koki, että esimerkiksi koulu ei tarjoa tällä hetkellä riittäviä taloustaitoja.

Innostava personal trainer rahataitojen kartuttamiseksi
Helsingin kaupungin lukioissa on tuoreeltaan otettu käyttöön moderni ROI taloustaitoja kehittävä sovellus. ROI:n ja Helsingin kaupungin yhteistyö sai alkunsa, kun kaupunginvaltuustossa nousi tarve tehostaa taloustaitojen opetusta.

“Haluamme tukea nuorten taloustaitojen kehittymistä sekä oppimista ja tukea niiden omaehtoista itsenäistä opiskelua. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala haluaa myös edistää digitaalisten ja myös mobiilien materiaalien käyttöä sekä etäopetuksessa, että lähiopetuksessa. Tämän vuoksi Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on päättänyt hankkia ROI:n kaikille koulunsa aloittaville lukiolaisille. ” – Lukiokoulutuksen päällikkö Harri Korhonen

ROI Oman talouden personal trainer tarjoaa 2. asteen oppilaitoksille taloustaitojen ohjelmia ja valmennuksia, jotka opettavat nuorelle hauskalla ja innostavalla tavalla rahataitoja, säästämisen ja sijoittamisen aloittamista sekä myös tutustuttaa nuoren toimimaan osamaksujen ja luottokortin kanssa.

ROI personal trainer -ohjelmat koostuvat lyhyistä video- ja tekstisisällöistä, viikkotehtävistä sekä innostavista visoista. Nuorella on mahdollisuus myös osallistua ROI:n valmennuksiin, joissa saa vinkkejä säästämiseen, sijoittamisen aloittamiseen sekä oman talouden eteenpäin viemiseen.

“Taloudellinen hyvinvointi on osa kokonaisvaltaista hyvinvointia vaikka se onkin saanut verrattain vähemmän näkyvyyttä kuin muut hyvinvoinnin kokonaisuudet. Jo pieni rahastressi voi vaikuttaa siihen, miten koemme arkemme ja kohtaamme haasteita niin työ- kuin kouluarjessa. ROI:n missio on kehittää taloustaitoja ja kannustaa säästämisen ensiaskeleisiin. Jo pieni säästösumma tuo turvan tunnetta ja voi helpottaa rahasta koettua stressiä ja sen vaikutuksia henkiseen ja fyysiseen jaksamiseen.” ROI:n toimitusjohtaja Ida Mänty

ROI tarjoaa palveluitaan myös moderneille työnantajille. ROI henkilöstöedun käyttöön ottaneet yhtiöt ovat mahdollistamassa ROI:n käyttöönoton 2. asteen oppilaitoksissa.

ROI yhtiöstä

ROI Financial Technologies on uuden ajan uniikki palvelu, jolla kuka tahansa voi ottaa talousasiat haltuun.
Kouluihin ROI:n saa käyttöön alkaen 209€/kk ja yhtiöihin alkaen 59€/kk.


Lisätietoja:

Helsingin kaupunki
Harri Korhonen, Lukiokoulutuksen päällikkö.
[email protected]
puh: 040 506 2408

ROI Financial Technologies
Ida Mänty, ROI:n perustaja.
[email protected]
puh: 040 7474 540