ROI-sovelluksen käyttöehdot – henkilöasiakkaat

Voimassa 1.10.2021 alkaen.
Päivitetty 1.10.2021

1. Yleistä

ROI-sovelluksen omistaa ja tarjoaa käyttöön ROI Technologies Finland Oy, y-tunnus 2954845-9, Otakaari 5, 02150 Espoo (jäljempänä ”ROI”). ROI-sovellus ja sen sisällöt on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita omasta taloudesta ja sijoittamisesta.

Näitä Käyttöehtoja sovelletaan ROI-sovellukseen ja siellä esitettyyn sisältöön (jäljempänä ”Palvelu”). Käyttämällä Palvelua sinä hyväksyt nämä Käyttöehdot ja sitoudut noudattamaan sekä näitä Käyttöehtoja että Palvelussa erikseen annettavia ohjeita. Palvelua tulee myös käyttää sen sovelluskaupan ehtojen mukaisesti mistä ROI-sovellus on hankittu. Sinun tulee tutustua näihin Käyttöehtoihin huolellisesti ennen Palvelun käyttämistä.

Joihinkin Palvelun osiin tai sisältöihin, kuten rekisteröitymistä tai maksua edellyttäviin osiin ja sisältöihin, saatetaan lisäksi soveltaa erityisehtoja. Kolmansien osapuolten tuottamiin sisältöihin saatetaan lisäksi soveltaa erillisiä käyttöehtoja, joihin sitoudut käyttäessäsi kyseisiä sisältöjä.

ROI käsittelee ja kerää henkilötietojasi Palvelun toimittamiseksi sekä asiakassuhteiden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. ROI:n rekisteri- ja tietosuojaseloste on luettavissa täällä.

Selvyyden vuoksi todetaan, että ROI ei tarjoa eikä markkinoi toimilupaa edellyttäviä sijoitus- tai rahoituspalveluita. Mikäli Palvelussa on linkkejä tai muita polkuja toimilupaa edellyttävien sijoitus- tai rahoituspalveluiden tilaamiseksi, tällaiset palvelut ovat aina kolmansien osapuolten tarjoamia, tähän Palveluun kuulumattomia palveluita, joihin sovelletaan kyseisten kolmansien osapuolten omia sopimusehtoja sekä tietosuojakäytäntöjä.

2. Palvelun käyttö

Palvelua voi käyttää joko rekisteröityneenä käyttäjänä tai rekisteröitymättä. Palvelun käyttäjäksi rekisteröinti ei vaikuta yhtiön tarjoamaan sisältökokonaisuuteen, vaan mahdollistaa käyttäjälle sen, että esimerkiksi puhelimen vaihdon yhteydessä sovellus muistaa, mitä ohjelmakokonaisuuksia käyttäjä on jo käynyt läpi.

Palvelua voi käyttää joko ilmaiseksi tai toistuvaa maksua vastaan. Palvelun ilmaisversiossa käyttäjä pääsee käyttämään sitä sisältökokonaisuutta, joka ei ole maksumuurin takana. Palvelun maksullisessa versiossa käyttäjä pääsee käsiksi ilmaisversion sisältökokonaisuuden lisäksi siihen kokonaisuuteen, joka sisältyy maksulliseen versioon. Palvelun sisältö voi koostua muun muassa videoista, teksteistä, tehtävistä ja visoista.

Palvelun ja sen sisältöjen käyttö on sallittu vain henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Palvelussa esitettyjä sisältöjä saa katsella, selata ja tallentaa päätelaitteelle sekä tulostaa niistä osia henkilökohtaista käyttöä varten. Palvelussa esitetyn sisällön kopiointi, muu tallentaminen, lainaaminen, edelleenvälittäminen ja muu hyödyntäminen edes osittain ilman ROI:n tai asianomaisen oikeudenhaltijan etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta on kielletty.

 • Jotta pystymme pitämään Palvelun saatavillasi, joudut sitoutumaan myös seuraaviin käytön rajoituksiin:
 • Mikäli luot tilin Palveluun, et jaa tiliä tai tiliin liittyvien maksutapojen tietoja kenenkään muun kanssa sekä pidät käyttäjätunnuksesi ja salasanasi salassa. Olet itse vastuussa tililläsi tapahtuvasta toiminnasta ja pidät ajantasaisena ja todenmukaisena ne tiedot, jotka toimitat meille tiliisi liittyen.
 • Säilytät lataamissasi sisällöissä ja kopioissa kaikki kyseisten sisältöjen tekijänoikeuksiin ja muihin oikeuksiin liittyvät ilmoitukset.
 • Et kierrä, poista, muuta, poista käytöstä, heikennä tai estä Palvelun sisällön suojauksia tai käytä mitään muuta automaattista tapaa päästäksesi Palveluun.
 • Et pura, takaisin mallinna, hajota mitään ohjelmistoa tai muita tuotteita tai
  prosesseja, jotka ovat käytettävissä Palvelun kautta.
 • Et lisää mitään koodia tai tuotetta tai manipuloi Palvelun sisältöä millään tavoin, etkä käytä tiedonlouhintaa, tiedonkeruuta tai tiedonpoimintaa.
 • Et lähetä, postita tai muuten toimita Palveluun tai ROI:lle aineistoa, joka on tarkoitettu keskeyttämään, tuhoamaan tai rajoittamaan Palveluun liittyvän
  ohjelmiston toiminallisuutta.
 • Et käytä Palvelua mihinkään toimintaan mikä vaikeuttaa toisten käyttäjien
  mahdollisuutta käyttää Palvelua tai sen sisältöjä.
 • Et käytä Palvelua näiden Käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti.

Jos käytät Palvelua näiden Käyttöehtojen vastaisesti, laittomasti tai muutoin vilpillisesti, ROI voi estää tai rajoittaa Palvelun käyttöäsi. Lisäksi ROI voi peruuttaa tai jäädyttää tilisi suojellakseen sinua, itseään, Palvelua tai yhteistyökumppaneitaan identiteettivarkaudelta tai muulta vilpilliseltä toiminnalta.

3. Immateriaalioikeudet

Palvelu ja sen sisällöt, mukaan lukien mm. tekijänoikeudet, tavaramerkit, toiminimet, tuotetiedot, kuvat ja muut immateriaalioikeudet ovat ROI:n tai sen yhteistyökumppanien omaisuutta. ROI ja ROI:n yhteistyökumppanit pidättävät kaikki oikeudet Palveluun ja sen sisältöihin.

4. Palvelun ja Käyttöehtojen muutokset

Palvelua kehitetään jatkuvasti ja tästä syystä ROI voi muuttaa, päivittää, peruuttaa tai poistaa Palvelun, Palvelun sisältöjä tai osia siitä harkintansa mukaan.

ROI voi muuttaa näitä Käyttöehtoja aika ajoin. ROI ilmoittaa sinulle kuitenkin vähintään 30 päivää ennen kuin Käyttöehtojen muutokset tulevat voimaan.

5. Maksulliset sisällöt

Jotkut Palvelun osat tai sisällöt on maksullisia. Tällaiset maksulliset osat ja sisällöt on selkeästi merkitty Palvelussa. Mikäli tilaat minkä tahansa maksullisen sisällön tai osan, sitoudut maksamaan ROI:lle soveltuvat maksut, sisältäen soveltuvat verot.

Jos ostat toistuvan ROI Premium -tilauksen, hyväksyt sen, että rekisteröimältäsi maksuvälineeltä veloitetaan automaattisesti kunkin tilauskauden alussa soveltuva tilausmaksu, ellet ole peruuttanut tilausta viimeistään 24 tuntia ennen uuden laskutuskauden jakson alkua. Laskutuskautesi pituus riippuu siitä, millaisen tilauksen valitsit tilatessasi ROI Premiumin.

Voit rekisteröidä Palvelussa yhden tai useamman maksutavan. Valtuutat meidät veloittamaan mitä tahansa tiliisi yhdistettyä maksutapaa siinä tapauksessa, että ensisijaisen maksutapasi veloitus ei onnistu tai se ei ole enää käytettävissä tilausmaksun maksamiseen. Olet itse yhä vastuussa suorittamattomista maksuista.

Jos et maksa soveltuvia maksuja, ROI voi lopettaa maksullisten sisältöjen tai ROI Premium -tilauksen toimittamisen sinulle sekä jäädyttää tai poistaa tilisi.

Huomioithan myös, että jos teet maksusi kolmannen osapuolen sovelluskaupan kautta, (kuten Applen App Store tai Googlen Play Store) maksuusi sovelletaan kyseisiä kolmannen osapuolen sovelluskaupan maksuehtoja.

6. ROI:n vastuu

Palvelu tarjotaan sinulle ”sellaisena kuin se on” ja se on tarkoitettu ainoastaan informatiivisiin tarkoituksiin. ROI ei vastaa Palvelussa välitettävän sisällön virheistä, puutteista tai muista vioista eikä anna mitään takuita Palvelun tai sen sisältöjen hyödynnettävyydestä tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen. ROI ei takaa Palvelun saatavuutta eikä sen keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa.

ROI EI VASTAA MISTÄÄN KULUISTA, MENETYKSISTÄ TAI MAHDOLLISISTA VÄLILLISISTÄ TAI EPÄSUORISTA VAHINGOISTA, JOTKA VOIVAT AIHEUTUA PALVELUN KÄYTTÄMISESTÄ, JOLLEI PAKOTTAVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ MUUTA JOHDU.

ROI ei takaa Palvelun sisältöjen oikeellisuutta tai täydellisyyttä eikä minkään neuvon, mielipiteen, lausunnon tai muun Palvelussa näkyvän tai sen välityksellä jaettavan tiedon luotettavuutta. Palvelussa saatavilla olevan informaation käyttö ja siihen luottaminen tapahtuu aina sinun omalla vastuullasi. ROI kehottaa sinua kääntymään asiantuntijan puoleen saadaksesi omaan tilanteeseesi sopivia neuvoja.

Palvelua tai mitään Palvelussa näkyvää tietoa tai sisältöä ei tule käsittää tai pitää sijoitusneuvontana, arvopaperien osto- tai myyntitarjouksena taikka muuna kehotuksena sijoitustoimenpiteisiin. Kun teet sijoituspäätöksiä ja -toimenpiteitä sinun tulee perustaa ne omiin tutkimuksiisi ja arvioosi kohdeyhtiöstä sekä sijoituspäätökseen ja -toimenpiteeseen liittyvistä riskeistä.

7. Kolmansien osapuolten palvelut ja linkit

Palvelu on tarkoitettu jakamaan informaatiota taloudesta ja sijoittamisesta. Siksi Palvelu voi sisältää tähän tarkoitukseen liittyviä linkkejä tai polkuja kolmansien osapuolten palveluiden tai sisältöjen tilaamiseksi. Tällaiset linkit tai polut on selkeästi merkitty Palvelussa ja niiden käyttäminen siirtää sinut viime kädessä pois Palvelusta. Sinun tulee tutustua huolellisesti kunkin kolmannen osapuolen erillisiin sopimusehtoihin ja tietosuojakäytäntöihin, joiden hyväksyminen voi olla edellytys kyseisten kolmansien osapuolten palveluiden tai sisältöjen käytölle.

ROI ei valvo tai vastaa kolmansien osapuolten palveluiden tai sisältöjen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Linkit tai polut eivät ole sellaisenaan osoitus mistään omistussuhteesta tai siitä, että ROI tukisi kyseistä kolmatta osapuolta tai varmistuisi kolmannen osapuolen tarjoamien palveluiden tai sisältöjen lainmukaisuudesta. Linkkejä tai polkuja ei myöskään tule pitää tällaisen kolmansien osapuolten palveluiden tai sisältöjen markkinointina.

8. Palaute

Kehitämme jatkuvasti Palveluamme ja kannustamme käyttäjiämme antamaan meille palautetta tai muita ehdotuksia Palvelua varten. Kun annat meille ideoita tai palautetta, annat meille oikeuden käyttää niitä ilman mitään rajoituksia tai velvollisuutta hyvittää niitä sinulle.

9. Muut ehdot

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Näillä Käyttöehdoilla ei rajoiteta Suomen pakottavan lainsäädännön mukaisia oikeuksiasi kuluttajana.

Pyrimme ratkaisemaan näihin Käyttöehtoihin liittyvät erimielisyydet suoraan kanssasi. Mikäli tämä ei onnistu, ratkaistaan erimielisyydet siinä käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä ROI:n kotipaikka on taikka sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä sinulla on kotipaikka taikka vakituinen asuinpaikka.

Kuluttajana voit myös saattaa näitä Käyttöehtoja koskevan erimielisyyden Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.