Osakepoiminta on taitolaji, jonka voi oppia

Tässä blogikirjoituksessa ammattisijoittaja ja valmentaja Jarkko Aho kertoo, miten osakepoiminta periaatteena toimii ja minkälaisia tuloksia osakepoiminnalla voi saavuttaa. Tulokset puhuvat puolestaan, sillä Jarkko Aho on osakepoiminnallaan onnistunut tuplaamaan sijoitussalkkunsa keskimäärin kolmen vuoden välein kahdenkymmenen vuoden sijoitusuran aikana.

Näin tuplaat pääomasi seitsemässä vuodessa

Sijoittaminen ei ole periaatteessa kovin vaikeaa. Jos olet omistanut pitkään esimerkiksi yhdysvaltalaisista suuryhtiöistä koostuvaa S&P 500 -indeksiä seuraavaa indeksirahastoa, pääomasi on tuplaantunut keskimäärin seitsemän vuoden välein. Kyseinen maailman seuratuin osakeindeksi on nimittäin tuottanut vuodesta 1928 lähtien noin 10 prosenttia vuodessa (nimellisesti). Matkan varrella sijoittaja on toki nähnyt kuopan jos toisenkin eli tuotto ei suinkaan ole syntynyt tasaisesti. Kylmähermoiselle ”osta ja pidä” -sijoittajalle on kuitenkin ollut tarjolla erinomainen tuotto, kunhan on vain tajunnut sijoittaa indeksiin eli markkinan kaikkiin osakkeisiin. Tämän jälkeen ei ole tarvinnut tehdä yhtään mitään. 

Miten tuottoa voisi parantaa entisestään?

Sijoittajan tuotto on ollut erinomainen, vaikka kaikkien osakkeiden omistaminen on tarkoittanut sitä, että salkkuun on päätynyt myös vähemmän houkuttelevia osakkeita. Mitä jos sijoittaja olisi hyödyntänyt jotakin sijoitusstrategiaa, eikä vain ostanut kaikkia markkinan osakkeita? Keskittymällä vain arvo-osakkeisiin (halpoihin osakkeisiin) sijoittaja olisi saanut keskimäärin noin 11 prosentin vuotuisen tuoton. Arvostrategiaa noudattavan sijoittajan salkku olisi tuplaantunut keskimäärin kuuden ja puolen vuoden välein. Omistamalla vain pienyhtiöitä sijoittajan tuotto olisi noussut jo noin 12 prosenttiin. Pienyhtiösalkku olisi tuplannut arvonsa kuuden vuoden välein. Yhdistämällä kaksi edellistä strategiaa sijoittajan tuotto olisi ollut peräti 13 prosenttia vuodessa. Pienistä arvoyhtiöistä koostuva salkku olisi kaksinkertaistunut viiden vuoden välein.

Entä jos sijoittaja ei olisikaan tyytynyt ostamaan kaikkia edullisesti hinnoiteltuja osakkeita, vaan poiminut salkkuunsa vain laadultaan parhaat yhtiöt? Välttämällä roskan ja keskinkertaisuuden sijoittajan tuotto olisi luonnollisesti ollut vieläkin parempi. Tähän pyrkii osakepoimija. Hän hyödyntää erilaisia hyviksi todettuja sijoitusstrategioita eli kaikkein tuottavimpia osakeluokkia tai faktoreita (esim. arvo-osakkeet, pienyhtiöiden osakkeet, laatuosakkeet), mutta on yksittäisten osakkeiden suhteen valikoiva. Osakepoimija luottaa omaan analyysiinsa ja pyrkii sen avulla valitsemaan salkkuunsa tuotto-riski-suhteeltaan parhaat osakkeet. Osakepoimijan unelmakohde on laadultaan ensiluokkainen yhtiö, jota saa ostettua huokeaan hintaan. 

Osakepoiminta on toimiva strategia

Miten tällaiset osakkeet sitten löytää? Tehokkailla markkinoilla hyvät yhtiöt kuuluu hinnoitella korkealle ja heikot matalalle, joten osakepoimijan osa ei ole yhtä helppo kuin indeksisijoittajan. Poikkeuksellisen hyvät sijoituskohteet ovat usein kiven alla. Historia on kuitenkin opettanut, etteivät osakemarkkinat ole aina kovin tehokkaat. Aika ajoin markkinoille syntyy tilanteita, jolloin hyvienkin yhtiöiden osakkeet putoavat todellisten arvojensa alapuolelle. Silloin on osakepoimijan aika iskeä.    

Menestyksekäs osakepoiminta on taito, jonka kuka tahansa voi oppia. Osakepoiminnassa menestyminen perustuu muutamaan tärkeään periaatteeseen ja loppu on maalaisjärkeä. Osakepoimijan on kehitettävä itselleen analyysiprosessi, jonka kurinalainen noudattaminen on ensiarvoisen tärkeää. Prosessin lopputuloksena on pieni joukko potentiaalisia sijoituskohteita, jotka täyttävät sijoittajan laadulliset ja numeeriset sijoituskriteerit. Hyvä osakepoimija hallitsee liiketoiminnan ja yritystalouden perusteet. Käytännön kokemus erilaisista toimialoista ja liiketoimintamalleista auttaa hahmottamaan, mitä menestyviltä yrityksiltä vaaditaan. Osakepoiminnassa sijoittajan tulee myös kyetä hahmottelemaan osakkeiden järkeviä arvostustasoja. Arvonmäärityksen perusteiden hallinta auttaa. Liikaa osakkeistaan maksava osakepoimija tekee aina huonon sijoituksen. Kuten menestynyt sijoittaja ja sijoituskirjailija Joel Greenblatt on todennut: ”The secret to investing is to figure out the value of something – and then pay a lot less.”

Tavoitteena indeksiä parempi tuotto

Järkevästi toimivalla osakepoimijalla on kaikki mahdollisuudet yltää indeksiä parempaan tuottoon. Osakepoimija joutuu kuitenkin aina kantamaan muiden riskien lisäksi myös aktiivisen riskin, mitä indeksisijoittamisessa ei ole. Toisin sanoen kukaan ei takaa osakepoimijalle indeksiä parempaa tuottoa. Hyvä vaihtoehto aktiivisen riskin pienentämiseen on hyödyntää niin sanottua ydin-satelliitti -mallia, jossa salkun perusta rakennetaan indeksirahastoilla, jota osakepoiminta täydentää. Malli sopii sijoittajalle, joka haluaa pitää aktiivisen riskin kohtuullisen matalana antaen samalla itselleen mahdollisuuden keskimääräistä parempaan tuottoon. Riski on rajattu, sillä satelliittien epäonnistuminen ei pilaa kokonaisuutta. Mitä suurempi satelliittien paino on, sitä suurempi on tuottopotentiaali, mutta samalla myös riski alituotosta kasvaa.  

Osakepoiminta mahdollisti ylituoton

Oma salkkuni on rakennettu ydin-satelliitti -mallin mukaisesti. Noin puolet salkkuni osakepainosta on indeksoitu (indeksi- ja ETF-rahastojen kautta) ja toinen puolisko on suorissa osakepoiminnoissa, joissa olen hyödyntänyt laatu- ja arvostrategiaa. Osakepoiminta on tehnyt tehtävänsä, sillä salkkuni arvo on kahdenkymmenen vuoden sijoitusurani aikana tuplaantunut keskimäärin kolmen vuoden välein. Osa salkun nopeasta kasvusta toki selittyy lisätyllä pääomalla, mutta sen suhteellinen merkitys on salkun kasvaessa koko ajan vähentynyt. Korkoa korolle -ilmiö ja vuotuisen tuoton maksimointi järkevillä sijoitusstrategioilla ovat olleet isommassa roolissa. Toki poikkeuksellisen hyvissä tuotoissa on usein mukana myös tuuria. Tästä huolimatta yksi asia on varmaa. Kun noudattaa hyvin laadittua suunnitelmaa ja toteuttaa järkiperäistä sijoitusprosessia systemaattisesti, hyvien tuottojen saaminen ei ole kiinni vain sattumasta. Hyvä tuuri kannattaa toivottaa tervetulleeksi, mutta sen varaan ei sijoitustoimintaa kannata koskaan rakentaa.