Miten sijoitussalkku kannattaa hajauttaa?

Sijoittaminen on aina riskin ottamista – eihän ilman riskiä ole tuottoa. Sijoittamisessa on kuitenkin muutamia tärkeitä perusperiaatteita, jotka jokaisen aloittelevan sijoittajan kannattaa ottaa haltuun. Miksi? Nämä huomioimalla jokainen sijoittaja voi menestyä ja pitää oman salkkunsa riskit kurissa.

Yksi näistä perusperiaatteista on hajauttaminen. Hajauttaminen perustuu siihen, että eri sijoituskohteiden parhaat ja huonoimmat tulokset sattuvat eri aikoihin ja suhdanteiden eri kohtiin. Onnistumiset joissakin kohteissa tasoittavat epäonnistumisia toisaalla ja näin koko sijoitusten tuotto on keskiarvo.

Hajauttaminen on tärkeä osa riskinhallintaa

Sijoittamiseen liittyvä riski koostuu kahdesta osasta: yritysriskistä ja markkinariskistä. Markkinariskiä ei voi hajauttamalla vähentää sillä se muodostuu markkinoiden yleiseen kehitykseen vaikuttavista tekijöistä. Tällaisia voi olla esimerkiksi finanssikriisi, taloudelliset pakotteet tai jokin muu asia, joka saa koko markkinan laskemaan.

Se, mihin sijoittaja voi vaikuttaa on yritysriski, josta puhuttaessa tarkoitetaan yksittäiseen sijoituskohteeseen liittyviä yrityskohtaisia riskitekijöitä. Jos sijoittajalla on salkussaan vain yksi tai kaksi yhtiötä joiden menestyksestä koko salkun tuotto on riippuvainen, riski rahojen menettämiseen on huomattavasti suurempi.

Hajauttamisen tarkoituksena on, että sijoitustoiminnan tuotot eivät olisi riippuvaisia vain yksittäisen sijoituskohteen kuten yrityksen menestyksestä. Yritysriskin suuruutta on siis mahdollista vähentää merkittävästi hyvän hajautuksen avulla.

Hajauta eri toimialoihin ja maantieteellisillä alueilla toimiviin yhtiöihin

Osakesijoittajan kannattaa hajauttaa omistuksiaan eri toimialoilla toimiviin yhtiöihin. Vanha nyrkkisääntö on hankkia viiden eri toimialalla toimivan yhtiön osakkeita. Voit valita rahastoja, jotka keskittyvät teknologiaan tai lääketeollisuuteen tai hankkia eri toimialoilla toimivien yritysten osakkeita. Jos jokin toimiala joutuu vaikeuksiin ja kurssit laskevat, kaikki säästöt eivät ole kiinni vain siinä yhdessä alassa.

Samasta syystä sijoitetut rahat kannattaa jakaa myös eri maantieteellisillä alueilla toimiviin yhtiöihin. Voit sijoittaa Yhdysvaltoihin, Eurooppaan tai Kehittyville markkinoille esimerkiksi Aasiaan. Helsingin pörssin yhtiöistäkin saa hyvän maantieteellisen hajautuksen, sillä monet yhtiöt toimivat hyvin globaalisti ja eri alueilla.

Ajallinen hajauttaminen

Sijoittamisessa on lähes mahdotonta tietää milloin on oikea aika ostaa. Tilanteet muuttuvat niin maailmalla kuin itselläänkin ja tapahtumia on usein mahdotonta ennustaa.

Ajallisesti hajauttamalla eli ostamalla osakkeita säännöllisesti tasaat kurssivaihteluiden vaikutusta: Et siis osta osakkeita kaikista kalleimmalla muttet halvimmillakaan. Toisin sanoen sinun ei siis tarvitse stressata siitä onko nyt oikea aika ostaa, sillä saat sijoituksillesi keskimääräisen tuoton pitkällä aikavälillä.

Yksi luontainen ja hyvä tapa ajalliselle hajauttamiselle on sijoittaa kuukausittain tai ostaa osakkeita kaikkina vuodenaikoina. Ajallisella hajautuksella pidät huolen, että saat maksimaalisen hyödyn korkoa korolle -ilmiöstä.

Hajauta eri omaisuusluokkien välillä

Sijoittamiseen liittyvää riskiä saa pienennettyä tehokkaasti hajauttamalla oman sijoitusvarallisuuden eri omaisuusluokkiin, kuten osakkeisiin ja korkoihin. Tutuin korkosijoitus on pankkitalletus. Osake- ja korkomarkkinoiden lisäksi sijoittaa voi raaka-aineisiin, kiinteistöihin tai esimerkiksi metsään.

Hajauttamalla toisistaan riippumattomiin omaisuusluokkiin, sijoittajan on mahdollista pienentää salkun kokonaisarvon heilahtelua merkittävästi. Varoja kannattaa allokoida aina oman riskinottokyvyn mukaan.

Mistä lähteä liikkeelle?

Hajautuksessa kannattaa keskittyä koko salkkuun ja sen riskitasoon sen sijaan, että keskittyisi liikaa vain yksittäisen kohteen riskiin. 

Helppo tapa hajauttaa on sijoittaa kuukausittain maailmanlaajuisesti hajautettuun osakeindeksirahastoon. Tällöin hajautus on automaattisesti kunnossa ja usein myös kustannukset ovat pienet. Tämän lisäksi voi hankkia muihin omaisuusluokkiin sijoittavia kustannustehokkaita rahastoja. Hajautetun sijoitussalkun voi rakentaa myös itse. On tärkeää huomioida, ettei hajautuksen tarvitse olla kunnossa heti alkumetreistä lähtien, vaan hajautetun salkun voi rakentaa pikkuhiljaa ajan kanssa.

Sijoittamisen lainalaisuuksien unohtaminen on varma tapa hävitä rahaa

Jokaisen sijoittajan olisi hyvä tietää tietyt sijoittamiseen liittyvät perusohjeet ja teoriapohja ennen sijoittamisen aloittamista. Näin voi välttää turhat virheet ja varmistaa, että sijoittaminen on mahdollisimman kannattavaa heti alusta lähtien.

Ota loput sijoittamisen perusperiaatteet haltuun sijoittamisen valmennuksessa ja viritä sijoitussuunnitelmasi huippuun yhdessä ammattilaisen kanssa!

Valmennuksessa pääset oppimaan sijoittamisen perusperiaatteet sekä selvittämään, miten sinä voisit sijoittaa, mikä on oma riskiprofiilisi ja kuinka sinun kannattaisi jakaa eri omaisuusluokat sijoitussalkussasi. Valmennuksen aikana rakennat itsellesi kattavan sijoitussuunnitelman sijoittamista 20 vuotta tehneen Jarkko Ahon johdolla. 

Mitä pidemmän aikaa sijoitat, sitä suurempiin tuottoihin sinulla on mahdollisuus päästä. Aloita siis jo tänään ilmoittaudu mukaan valmennukseen ROI sovelluksessa.

Tutustu valmennuksen vetäjään Jarkko Ahoon ja lue hänen sijoitustarinansa täältä.