Usein Kysytyt Kysymykset

Verotus

KYLLÄ! ROI jäsenyyden tai yksittäisen ohjelman hinnan voit laittaa tulonhankkimisvähennyksiin. Tulonhankkimismenot vähennetään palkkatuloista ja ne pienentävät verotettavan ansiotulon määrää. ROI ohjelma ”Hyödynnä verovähennykset” neuvoo sinua, miten voit vähentää jäsenyyden kulut verotuksesta

Lisää aiheesta löytyy myös täältä: https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/tulonhankkimismenot/

Sijoitukset lasketaan pääomaksi, jolloin niitä verotetaan pääomaverotuksen mukaisesti. ROI ohjelmalla ”Ymmärrä sijoitustuotteiden verotus” opit lisää sijoittamisen tuotteiden verotuksesta ja ohjelmalla ”Hyödynnä verovähennykset” ansio- ja pääomatulojen verotuksesta.

Pääset näkemään tilitapahtumat seuraavasti: Paina sovelluksen päänäkymän oikeassa yläkulmassa olevaa kuvaketta → Tapahtumat

Jokaisen verovuoden jälkeen sijoituspalvelun asiakkaalle kootaan valmiiksi täytetyt verotuslomakkeet yhteenvetona kaikista verotettavista tapahtumista, kuten osingoista ja ETF -rahastojen ostoista ja myynneistä / rahasto. Asiakkaan on itse huolehdittava näiden tietojen ilmoittaminen verottajalle.